การบีบนวดมือทำให้อุณหภูมิของมือสูงขึ้น และเมื่อมาอังที่หน้าที่เพิ่งใช้เครื่องสำอางประมาณ 10 วินาที จะทำให้เครื่องสำอางละลาย และดูดซึมเร็ว เพราะเครื่องสำอางทำให้อณูเล็กลง แต่ก็มีบางรายที่เป็นคนมือเย็นนวดเท่าไรก็ยังเย็น ถ้าเป็นเช่นนั้นก่อนที่คุณจะทำสกินแคร์ให้คุณนำมือของคุณไปแช่น้ำอุ่นก่อนสักพัก ก็ทำให้มืออุ่นได้เช่นกัน วิธีนี้ไม่เพียงทำให้เครื่องสำอางดูดซึมได้ดี แต่จะให้คุณมีสุขภาพหน้าที่ดีขึ้นด้วย
บีบนวดมือ,เครื่องสำอาง,สุขภาพ