เครื่องสำอาง,การใช้เครื่องสำอาง,ผิวหน้า

การใช้เครื่องสำอางที่มีความชุ้มชื้นสูง


เครื่องสำอางของคุณที่มีความชุ่มชื้นสูงต้องค่อย ๆ ทาจนซึมเข้าผิวหน้า หรือผิวหนัง ก่อน จึงค่อยทาทับ เพราะคนส่วนมากคิดว่า เครื่องสำอางที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหน้า หรือผิวหนัง จะเป็นเครื่องสำอางที่ดี แต่จริงๆ แล้ว หากใช้เครื่องสำอางมากจนเกินไป จะเป็นปัญหาได้ กล่าวคือ เครื่องสำอางบางชนิดที่เป็นชนิดมอยเจอไรเซอร์ส่วนใหญ่มักผสมกรมไฮยาลูโรนิกหรือคอลลาเจนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ (มวลโมเลกุลมากกว่า 10,000) กรดไฮยาลูโรนิกจะมีมวลโมเลกุล ประมาณ 50,000 – 80,000 ในขณะที่คอลลาเจนก็มีโมเลกุลใหญ่เช่นกัน ซึ่งเครื่องสำอางที่มีความชุ่มชื้นสูง ๆ จะมีสัมผัสคล้ายๆ กาวติดกระดาษ
ดังนั้น หากเราคิดว่าหากการใช้เครื่องสำอางเยอะๆ แล้วคิดว่าจะได้ผลดีกว่าเดิม ขอให้ท่านเปลี่ยนความคิด เพราะจะทำให้ไม่ได้ผลที่ดีกว่าการใช้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้ว ก็ยังทำให้สิ้นเปลืองเครื่องสำอางอย่างเปล่าประโยชน์อีกด้วย