สบู่ภัยใกล้ผิว แน่นอนค่ะ ชื่อหัวข้ออย่างนี้อาจทำให้ตกใจ แต่ควรตกใจนะคะ และควรสนใจด้วย เพราะสบู่ที่เราใช้ทั้งอาบน้ำ หรือล้างหน้าล้างตา วันหนึ่งอย่างน้อยเราต้องใช้สัมผัสร่างกาย ผิวพรรณ ผิวหน้า อย่างน้อยสองครั้ง คือตอนอาบน้ำเช้าเย็น หรือบางคนอาจจะล้างหน้า มากกว่านั้นหากเป็นคนผิวมัน อาจมีการล้างหน้าด้วยสบู่ในตอนเที่ยงๆ เพื่อทำความสะอาดหน้าหลังจากครึ่งวัน ที่ผิวหน้าที่มี Sebum มากก็จะผลิตน้ำมันออกมามากหลายคนจึงล้างหน้าตอนเที่ยงด้วย.