วิธีการควบคุมน้ำหนักแบบง่าย ๆ ที่คนเรามักมองข้าม

0
425
การควบคุมน้ำหนักแบบง่ายๆ
การควบคุมน้ำหนักแบบง่าย ๆ

คนเรามักมองข้ามวิธีการลดน้ำหนักแบบง่ายที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา และไปมุ่งเน้นกับการควบคุมน้ำหนักแบบใช้ยา ใช้เครื่องมือ ที่ไม่มีความจำเป็น ดังนั้น วิธีง่าย ๆ 7 วิธี ดังนี้ รับประทานอาหารให้ตรงเวลาครบ 3 มื้อ งดอาหารว่างที่อยู่ระหว่างมื้อ แต่ถ้ามีอาการหิวจริงๆ ก็ควรหาเครื่องดื่มที่ให้พลังงานน้อย หรือ ไม่ให้พลังงาน เช่น น้ำเปล่า น้ำที่สกัดมาจากสมุนไพรล้วนๆ แบบไม่ผสมกับน้ำตาล ก็จะลดความหิวของคุณลงได้ ทำแบบนี้ให้เป็นประจำ เป็นนิสัย 2. หากไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง จะทำให้ร่างกายมีความต้องการอาหารของมื้อต่อไปมากขึ้น 3. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหลัง 6 โมงเย็น และปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อควรให้มีความสมดุลและพอประมาณ และอาหารมื้อที่สำคัญคือมื้อเช้า เพราะร่างกายต้องการพลังงานในช่วงเช้ามากที่สุด 4. ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ผสมกับแอลกอฮอล์ เพราะเนื่องจากเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์จะให้พลังงานที่สูง และเมื่อมีพลังงานสูง แต่ร่างกายไม่มีการระบายพลังงานออกไป จะทำให้กลายเป็นไขมันส่วนเกิด และอีกทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นสาเหตุที่จะกระตุ้นให้เราอยากอาหาร และไม่สารอาหารอื่นนอกจากพลังงาน 5. ครบหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีความหวาน เพราะความหวานจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้อยากอาหาร ให้หันมาดื่มน้ำที่สะอาด อย่างเช่นน้ำเปล่าให้มากที่สุด 6.  การรับประทานอาหารในแต่ละคำ ควรเคี้ยวให้ละเอียด ไม่ให้รีบรับประทาน เพราะการกินอาหารที่เร็วจะเป็นการเพิ่มประมาณอาหารเกิดความจำเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัว อนึ่ง การเคี้ยวอาหารให้ละเอียด จะเป็นการเสริมสร้างสมอง ให้มีความคิดที่ละเอียดยิ่งขึ้น 7.