รู้จักผิวหนัง (หนังกำพร้า)

0
320
รู้จักผิวหนัง (หนังกำพร้า)
รู้จักผิวหนัง (หนังกำพร้า)

ผิวหนังเป็นเนื้อเยื่อของร่างกายเราชนิดหนึี่ง ซึ่งอยู่ชั้นนอกสุดของร่างกาย นับว่าเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่และมีน้ำหนักมากที่สุดของร่างกาาย รวมทั้งยังมีปลายประสาทรับความรู้สึกช่วยร่างกายในการรับสัมผัสต่างๆ เช่นการกด ความเจ็บ อุณหภูมิร้อนเย็น เพื่อให้ร่างกายสามารถปกป้องตนเองได้จากความรู้สึกดังกล่าว ผิวหนังของคนเราสามารถยืดหยุ่นได้เป็นอย่างมาก โดยผิวหนังเองประกอบด้วย 2 ชั้น และยังมีส่วนที่เจริญมาจากการเปลี่ยนแปลงจากผิวหนังได้ เช่น ผม ขน ต่อไขมัน ต่อมเหงื่อ และเล็บ ของเรา

ผิวหนัง ประกอบด้วยหนัง 2 ชั้น ได้แก่ ผิวหนังแท้ และผิวหนังกำพร้า

ผิวหนังชั้นตื้นหรือหนังกำพร้า (Epidermis)

ผิวหนังชั้นดังกล่าวจะเป็นผิวหนังที่อยู่ชั้นนอกสุดของร่างกาย เกิดขึ้นจาก Surface Ectoderm ซึ่งจะเป็นส่วนที่มีลักษณะบางมาก จะเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆจากเซลล์รูปร่างต่างๆ โดยชั้นในสุดเป็นเซลล์ที่ติดกับหนังแท้ ซึ่งจริงแล้วผิวหนังกำพร้านี่ก็เกิดจาการที่เซลล์ผิวหนังแท้ ค่อยเลื่อนออกมาทดแทนเซลล์ผิวหนังกำพร้าที่ค่อยๆหลุดลอกกันไปตามวันเวลา โดยในชั้นนอกสุดที่หลุดลอกล่อนออกไปก็กลายเป็นขี้ไคลนี่เอง ในส่วนหนังกำพร้าที่หนาที่สุดก็จะเป็นหนังกำพร้าบริเวณหน้าสัมผัส ได้แก่บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า ส่วนบริเวณหนังตาจะบางที่สุด นอกจากนั้นแล้วในส่วนของหนังกำพร้า ในส่วนที่ติดกับหนังแท้จะมีการสร้างเม็ดสี หรือ pigment หรือเรียกได้ว่า melanin  อยู่ด้วย ซึ่งเมลานินนี้เองจะมีหน้าที่ปกป้องผิวเราจากแสงแดด และเป็นตัวกำหนดว่าเราจะผิวขาวหรือผิวดำ มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ การดำรงชีวิตของเรา ซึ่งจะทำให้เรามีสีผิวที่แตกต่างกันไป ซึ่งหากเป็นคนผิวคล้ำ หรือดำ แสดงว่ามีเม็ดสีเมลานินมาก ซึ่งเม็ดสีนี้ร่างกายสามารถสร้างเพิ่มขึ้นได้เองถ้าผิวหนังถูกกระตุ้นด้วยแสงแดด หรือแสงอัลตราไวโอเล็ต เนื่องจากถือเป็นกลไกปกป้องตนเองชนิดหนึ่ง ในชั้นผิวหนังกำพร้านี้จะไม่มีหลอดเลือด เส้นประสาท หรือต่อมไขมันหรือต่อเหงื่อ ผิวหนังชั้นนี้ทำหน้าที่ขทางผ่านของรูเหงื่อและรูไขมันเท่านั้นไม่ได้เป็นที่ตั้งต่อมแต่อย่างใด