การล้างหน้า,ล้างหน้า,ชำละล้าง
เพราะน้ำฝักบัวมีแรงดันน้ำที่สูง จะทำให้น้ำมันที่หล่อเลี้ยงผิวชะล้างออกไป แต่บางคนก็บอกว่า ก็ควักน้ำล้างหน้าแทน วิธีนี้ก็ไม่ดี เพราะจะไปชำละล้างน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวเช่นกัน วิธีการล้างหน้าที่ดี คือ การรองน้ำไว้ในอุ้งมือค่อย ๆ ยกมือให้น้ำสัมผัสหน้าแล้วล้างเบาๆ จำทำให้น้ำไม่ถูกใบหน้าจนเกินความจำเป็น และถ้าหากเรากะพริบตาในน้ำที่รองอยู่ในอุ้งมือ ก็เป็นการชะล้างความสกปรกภายในตาได้ด้วย