ข้อดีข้อเสียของผิวแห้ง

0
519
ข้อดีข้อเสียของผิวแห้ง
ข้อดีข้อเสียของผิวแห้ง

ผิวแผิวแห้งเป็นลักษณะผิวที่พบบ่อย เป็นผิวที่ไม่ค่อยดูดซับความชื้น มีการระบายความชื้นที่เป็นธรรมชาติออกไปเร็วมากสังเกตจะพบในฤดูหนาว อาการจะกำเริบมากขึ้น โดยผิวจะแจ้งมากทำให้มีอาการคัน และอาจพบลักษณะตกสะเก็ดร่วมด้วย ในผู้สูงอายุพบอาการผิวแห้งได้บ่อยมาก บางรายคันมากเกาจนผิวเกิดการอักเสบมีอาการตุ่มน้ำใส บางรายเกามากจนมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันค่ะ

ผิวแห้งอาจพบเป็นทั้งตัว หรือเป็นหย่อมๆ สาเหตุเกิดจากการที่ต่อมไขมันทำงานลดน้อยลงเนื่องจากอายุที่มากขึ้น โดยบางครั้งพบว่าผู้สูงอายุมักมีอาการผิวแห้งร่วมกับโรคทางพันธุกรรม และนอกจากอาการคันแล้ว คนที่ผิวแห้งยังมีโอกาสเป็นฝ้า กระง่ายกว่าปกติด แต่มีข้อดีคือ มักไม่พบรูขุ้มขนมีลักษณะโตขึ้นเหมือนกับที่พบในคนผิวมัน โดยปกติการที่ผิวพรรณและดูไม่สดใสไม่แห้งมาก เกิดจากการที่สารประกอบคือ น้ำและน้ำมันอยู่ในปริมาณที่เพียงพอ ดังนั้นถ้าร่างกายเกิดการขาดน้ำไม่ว่าสาเหตุใด ก็สามารถทให้เกิดการสูญเสียน้ำที่ทำให้ผิวแห้งได้ และในภาวะปกติ “ต่อมซีเบเบียส” จะผลิตไขมันออกมาเคลือบผิวหนังเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกไปมากเกินไปอยู่แล้ว หากผิวแห้งเกินไปก็ควรเพิ่มครีม ให้ผิวเพื่อปกปอ้งความชื้นค่ะ