วิตามินสำหรับท่านชาย

มะเร็งต่อมลูกหมาก(prostate cancer) เป็นโรคที่น่ากลัวอย่างหนึ่งประจำเพศชาย เนื่องจากขณะนี้ยังไม่พบสาเหตุที่แน่นอนของโรคว่าเกิดจากอะไร แต่ส่วนมากจะพบได้ในวัยสูงอายุ โดยจะมีอาการในเบื้องต้นคือปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะลำบาก หลายท่านสงสัยว่าต่อมลูกหมากคืออะไร...